• فراخوان شعر جشنواره انقلاب اسلامی شهرداری امیدیه
  دهه فجر انقلاب اسلامی گرامی باد
 • اصلاحیه: اطلاعیه کتابخوانی جشنواره انقلاب اسلامی شهرداری امیدیه
  دهه فجر انقلاب اسلامی گرامی باد
 • اطلاعیه مسابقات قرآنی جشنواره فجر انقلاب
  دهه فجر انقلاب اسلامی گرامی باد
 • اطلاعیه جشنواره فرهنگی ورزشی فجر امیدیه
  دهه فجر انقلاب اسلامی گرامی باد