شهرداری امیدیه

درحال بارگذاری ...

پاک باشیم و خدمتگزار
بازگشت

موضوع مزایده: بهره برداری از جایگاه سوخت CNG
محل دریافت اسناد  مزایده: امور قراردادهای شهرداری امیدیه
مهلت دریافت اسناد مزایده: روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه۹۷ لغایت پایان وقت اداری چهارشنبه ۷ آذرماه ۹۷


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

دسته: مزایده و مناقصه


نظرات دیگران درباره این مطلب

برای نوشتن دیدگاه باید شوید