شهرداری امیدیه

درحال بارگذاری ...

پاک باشیم و خدمتگزار
بازگشت

موضوع: اجرای جاده سلامت.
دریافت اسناد مناقصه : شنبه ۹۹/۲/۱۳ الی سه شنبه ۹۹/۲/۲۳ .
مکان دریافت اسناد مربوطه : واحد حراست و امور قرارداد وپیمان شهرداری.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

دسته: مزایده و مناقصه


نظرات دیگران درباره این مطلب

برای نوشتن دیدگاه باید شوید