شهرداری امیدیه

درحال بارگذاری ...

پاک باشیم و خدمتگزار
بازگشت

موضوع : اجرای آسفالت بلوار شهید حق پرست.
دریافت اسناد مزایده: شنبه ۹۹/۲/۲۰ الی سه شنبه ۹۹/۲/۳۰.
مکان دریافت اسناد مربوطه : واحد حراست و امور قرارداد وپیمان شهرداری


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

دسته: مزایده و مناقصه


نظرات دیگران درباره این مطلب

برای نوشتن دیدگاه باید شوید