شهرداری امیدیه

درحال بارگذاری ...

پاک باشیم و خدمتگزار
بازگشت

نحوه تأمین هزینه روشنایی معابر و جابجایی تأسیسات آب و برق

‌نحوه تأمین
هزینه روشنایی معابر و جابجایی تأسیسات آب و برق ۱۳۶۴.۱۰.۱۸ – ۳۰۹۶ – ۱۳۶۴.۰۲.۰۴ – ۱۰۰۴ ‌آب و نیرو – بودجه – شهرداری – مالیات؟؟
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۱۸ بنا به پیشنهادات شماره ۳۴۱.۱.۶۲۲۰ مورخ ۶۳.۳.۱۴ وزارت کشور و شماره ۶۲۷۴.۷۷۲.۵۰۵ مورخ۶۳.۴.۲۵ و ۱۱۵۱۷.۲۷۷۷.۵۰۵ مورخ ۶۳.۱۱.۹ وزارت نیرو تصویب نمودند:

۱- در اجرای ماده ۱۱ قانون سازمان برق ایران و تبصره ۲ آن، هزینه روشنایی معابر توسط شرکتهای برق منطقه‌ای رأساً از محل عوارض مقرره بر مصرف برق‌معابر تأمین و برداشت گردد. شرکتهای برق منطقه‌ای با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مزبور از پرداخت عوارض مازاد بر هزینه روشنایی معابر معاف‌خواهند بود.

۲ –  در مواردی که اجرای برنامه‌های عمرانی شهرداریها موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری مستلزم جابجایی‌تأسیسات آب و برق و تلفن و گاز باشد هزینه جابجایی تأسیسات مزبور به عهده شهرداریها است لکن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند در اسرع‌وقت بر اساس نظر شهرداریها نسبت به جابجایی تأسیسات مزبور اقدام نمایند.

۳ – سهم‌الشرکه شهرداریها در شرکتهای برق منطقه‌ای از محل تأسیسات و مستحدثات واگذاری مربوط به انتقال و توزیع نیروی برق بر اساس قیمت عادله‌قانونی ارزیابی و با بدهی شهرداریها بابت مصرف برق به شرکتهای برق منطقه‌ای حسب مورد بین شهرداری محل و شرکت برق منطقه‌ای ذیربط تسویه حساب‌گردد.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

دسته: آموزش شهروندی


نظرات دیگران درباره این مطلب

برای نوشتن دیدگاه باید شوید