پروژهای عمرانی

نام پروژهآدرس پروژهتاریخ شروع پروژهتاریخ پایان پروژهپیمانکار پروژهمبلغ پروژه(ریال)توجیه پروژه
المان کتابفلکه نیروی انتظامی۱۳۹۹/۰۲/۰۱۱۳۹۹/۰۸/۰۱شهاب پارس نگین۴۳۰۵۶۰۰۰۰۰ساخت و ایجاد نماد شهری و فرهنگی
کف پوش گذاری پارک شهروندپارک شهروند۱۳۹۸/۱۲/۲۱۱۳۹۹/۰۶/۲۱عایق کار نوید۴۹۹۹۹۵۶۸۱۲زیباسازی شهری و ایجاد محلی مناسب برای پر کردن اوقات فراغت همشهریان همراه با استفاده از امکانات ورزشی
جدولکاری پارک شهروندپارک شهروند۱۳۹۹/۰۵/۱۴آرمانکار اسدآباد۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰
اجرای دیوار و سایبان پیاده روی سرپوشیده پارک شهروندپارک شهروند۱۳۹۹/۰۵/۰۱محوطه سازان امیدیه۸۰۲۸۸۶۸۷۶۵
کف پوش گذاری و جدولکاری معابر شهریفاز۶- پارک پرستار۱۳۹۸/۰۸/۰۱۱۳۹۹/۰۵/۰۱آهودشت کارند جنوب۱۷۳۲۵۰۰۰۰۰۰ساخت جاده سلامت(پیاده روی و دوچرخه سواری)- بهسازی پارک پرستار
اجرای کانال غدیرامیدیه سفلی-۱۳۹۹/۰۵/۰۱۱۳۹۹/۰۸/۰۱قالب پیشواز۵۶۶۵۴۵۱۲۷۶نیزار زدایی و دفع آبهای سطحی منطقه ، جمع آوری کانال سنتی و بهبود وضعیت بهداشت منطقه ، ساماندهی محدوده عبور کانال
مخلوط کشی از پل ۷۲۰ متری به سنگ شکنجنب پل ۷۲۰ متری جاده امیدیه- دیلم۱۳۹۹/۰۴/۱۶سربند راه خوزستان۳۵۸۰۰۰۰۰۰۰تامین مصالح جهت کارخانه آسفالت و کارخانه سنگ شکن
اجرای کف پوش سایت ۷/۵ هکتاریسایت ۷/۵ هکتاری۱۳۹۹/۰۴/۲۰برج راه عرصه ایرانیان۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰تکمیل خیابان ها جهت رفاه حال ساکنین
اجرای جویسازی و جدولکاری کوی نیرو، شهرک مطهری و ۵۵ هکتاریکوی نیرو۱۳۹۹/۰۴/۲۰۱۳۹۹/۰۷/۲۰آرام پارس امیدیه۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰هدایت و دفع آبهای مصرفی شهری، نیزارزدایی و بهبود وضعیت بهداشت منطقه
اجرای کف پوش پیاده رو جنب استادیوم شماره ۲فاز۶۱۳۹۹/۰۴/۱۲۱۳۹۹/۰۵/۰۳آرام پارس امیدیهایجاد محل مناسبی جهت عبور و مرور ساکنین منطقه و جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از برخورد وسایل نقلیه با مردم
ساخت سرویس های بهداشتی و حمام اداره بهداشت مرکزیبهداشت مرکزی۱۳۹۹/۰۴/۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۰آرام پارس امیدیه
خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و کوبش جاده و قطعات آرامستان جدیدجاده ماهشهر- بعد از شهرک صنعتی۱۳۹۹/۰۵/۱۹راستین پدیده اکسین۳۵۱۰۰۰۰۰۰۰ایجاد آرامستان جدید با فضا و امکانات بیشتر
اجرای فونداسیون پایه های نور در پارک هجرتکوی هجرت۱۳۹۹/۰۳/۱۵۱۳۹۹/۰۳/۲۵کارپردازان ماهر جنوب۲۴۹۰۰۰۰۰۰۰جهت تامین روشنایی پارک هجرت
اجرای جویسازی و جدولکاری خودیاریخودیاری۱۳۹۹/۰۵/۱۵شهاب پارس نگین۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰هدایت و دفع آبهای مصرفی شهری
بهسازی پارک هجرتخودیاری۱۳۹۹/۰۳/۲۰۱۳۹۹/۰۵/۱۰فرج دژ امیدیه۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰زیبا سازی شهری، بهسازی و نصب وسایل بازی جهت استفاده ساکنان منطقه
نصب وسایل بازی در پارک هجرتکوی هجرت۱۳۹۹/۰۳/۲۴۱۳۹۹/۰۳/۲۷شهرداری امیدیه
اجرای لکه گیری با آسفالت سرد در سطح شهرسطح شهر امیدیه۱۳۹۹/۰۱/۲۵۱۳۹۹/۰۲/۳۱شهرداری امیدیهبرطرف نمودن چاله های موجود در آسفالت سطح شهر
دال گذاری میدان فرمانداری تا میدان نیروی انتظامیمیدان فرمانداری تا نیروی انتظامی۱۳۹۹/۰۲/۰۲۱۳۹۹/۰۲/۱۰شهرداری امیدیهپوشاندن کانال موجود بین فلکه فرمانداری تا فلکه نیروی انتظامی و جلوگیری از خطرات احتمالی سقوط در کانال
رنگ آمیزی موانع راهنمایی و رانندگی در سطح شهرسطح شهر امیدیه۱۳۹۹/۰۲/۰۸۱۳۹۹/۰۲/۱۸شهرداری امیدیهسهولت در امر رانندگی و جلوگیری از خطرات احتمالی
بارگیری و حمل خاک مناسب برای بوستان نخل کوی هجرتکوی هجرت۱۳۹۹/۰۲/۱۴۱۳۹۹/۰۳/۳۰شهرداری امیدیهجهت احیا بوستان نخل کوی هجرت
نخاله برداری،نیزار زدائی و تسطیح و بازگشایی خیابان های ۵۵ هکتاریسایت ۵۵ هکتاری۱۳۹۹/۰۲/۰۸شهرداری امیدیهساماندهی خیابانها و بهبود شرایط زندگی ساکنین منطقه
نخاله برداری،نیزار زدائی و تسطیح خیابان های ۷/۵ هکتاریسایت ۷/۵ هکتاری۱۹۳۹۹/۰۲/۱۳۱۳۹۹/۰۲/۲۷شهرداری امیدیه
نیزار زدایی،نخاله برداری، تسطیح و رگلاژ و آب پاشی کوی نیروکوی نیرو۱۳۹۹/۰۲/۲۸۱۳۹۹/۰۳/۱۸شهرداری امیدیه
بیس ریزی در محل حفاری اداره آب خیابان های امیدیه علیاامیدیه علیا۱۳۹۹/۰۳/۱۸۱۳۹۹/۰۳/۲۴شهرداری امیدیهپر کردن چاله های موجود ناشی از حفاری اداره آب