مسابقات عکس جشنواره بزرگ فجر انقلاب

شهرداری امیدیه در نظر دارد در قالب جشنواره فجر انقلاب مسابقه عکاسی از موضوعات شهری را در سطح شهر امیدیه برگزار نماید.


-موضوع می‌بایست دربردارنده مسائل شهری شامل نمای شهر، بازار، شهروندان، لحظه های ناب فعالیت های شهروندان، همیاری‌ها و همکاری‌های مردم در مسائل مختلف به یکدیگر، مشکلات شهری و یا سایر موضوعات مرتبط باشد.
-ارائه دهنده به عنوان صاحب اثر شناخته خواهد شد.
-آثار مربوطه می بایست تا تاریخ 1396/11/16 و از طریق رایانامه به نشانی omidiyeh.ir@gmail.com به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
-رایانامه فوق می‌بایست شامل مشخصات و شماره تماس عکاس، مکان و زمان تصویربرداری باشد.

جوایز:
- نفر اول 400 هزار تومان جایزه نقدی
- نفر دوم 250 هزار تومان جایزه نقدی
- نفر سوم 100 هزار تومان جایزه نقدی


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *