اسامی نفرات برتر مسابقات قرآن فجر انقلاب شهرداری شهر امیدیه

اسامی نفرات برتر مسابقات قرآن فجر انقلاب شهرداری شهر امیدیه به شرح ذیل می باشد :

  • برگزیدگان تحقیق بالای 16 سال
رتبه اول : منصور چراغیان نمره 82.5
رتبه دوم :سید احمد هاشمی نمره 74.5
رتبه سوم : ابراهیم دیالم نمره 72.25

  • برگزیدگان تحقیق زیر 16 سال :
رتبه اول :اسماعیل افضلی نمره 86.25
رتبه دوم :محمد حسین لکی نمره 62
رتبه سوم : سینا کیانفر نمره 61.25

  • برگزیدگان ترتیل زیر 16 سال :
رتبه اول :رسول شریفی نمره 89.25
رتبه دوم : مسعود ناصری نمره 83.75
رتبه سوم : رضا شریفات نمره 78.25
رتبه سوم : محمد مهدی لکی نمره 78.25

  • برگزیدگان ترتیل بالای 16 سال :
رتبه اول : شیخ سجاد شریفات نمره 90
رتبه دوم : روح الله قنواتی نمره 84
رتبه سوم : قاسم جابری نمره 83
رتبه سوم : جواد شریفات نمره 83

  • برگزیدگان رشته صحیح خوانی :
رتبه اول : منیب شریفات نمره 89.5
رتبه دوم :ستار ایران پناه نمره 86.25
رتبه سوم :غلامرضا دیلمی نمره 85
رتبه سوم :عرفان خالدی نمره 85

  • برگزیدگان حفظ یک سوره زیر 16 سال  :
رتبه اول :غلامرضا دیلمی نمره 163.75
رتبه دوم :عرشیا ملایی : نمره156.25
رتبه سوم : محمد امین دیلم زاده نمره :152.75
رتبه سوم : علی مطهری نمره 152.75

  • برگزیدگان حفظ یک سوره بالای 16 سال :
رتبه اول : امیر دیلمی نمره 155.5
رتبه دوم :شاکر شریفات نمره 139.75
رتبه سوم : غلامحسین ملایی نمره 139.5

  • برگزیدگان رشته حفظ 5 جزء :
رتبه اول :محمدرضا خلیل زاده : نمره 181
رتبه دوم :امیر رضا بلوچی :نمره 166.75

  • برگزیدگان رشته حفظ کل قرآن :
رتبه اول : احمد خلیل زاده .نمره 183
رتبه دوم: رامین شیرعلی. نمره  116.75


هیئت داوران :
بخش لحن: قاسم نصاری زادگان
بخش صوت: مسعود شریفات
بخش تجوید: سلمان محمدی نیا
بخش وقف و ابتدا و صحت حفظ: رحیم شریفی

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *