سامانه ثبت درخواست نهال

این طرح با هدف زیباسازی شهر و ارتقا سرانه فضای سبز شهری، با همکاری شهروندان در حفظ و نگهداری نهال های انتخابی؛ طراحی و برنامه ریزی شده است. شروع نام نویسی این طرح از 10آذر از طریق تارنمای شهرداری امیدیه می باشد. شهروندان می توانند از بین 8گونه درخت و درختچه (برهان گلی، ختم چینی، شاتوت، نخل مثمر، ... ادامه مطلب