گزارش عملکرد شهرداری و شورای شهر به شهروندان جمعه مورخ 97/4/22 در مراسم نماز جمعه

محمدرضا شریفات شهردار امیدیه از ارایه گزارش عملکرد مجموعه شهرداری و شورای شهر جمعه مورخ 22/4/97 در مراسم عبادی – سیاسی نماز جمعه خبر داد. مهندس شریفات افزودند در این روز مسئول واحدهای شهرداری نیز حضور داشته و به سؤالات شهروندان گرامی پاسخ خواهند داد. ایشان از عموم شهروندان جهت شرکت در این برنامه دعوت به عمل آوردند.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *