سامانه ثبت درخواست نهال

این طرح با هدف زیباسازی شهر و ارتقا سرانه فضای سبز شهری، با همکاری شهروندان در حفظ و نگهداری نهال های انتخابی؛ طراحی و برنامه ریزی شده است.

شروع نام نویسی این طرح از 10آذر از طریق تارنمای شهرداری امیدیه می باشد. شهروندان می توانند از بین 8گونه درخت و درختچه (برهان گلی، ختم چینی، شاتوت، نخل مثمر، کنار، زیتون و توکاما) به دلخواه یک گونه را انتخاب کرده و مراحل نام نویسی را تکمیل نمایند. اوایل دی تمامی درخواست های شهروندان جمع آوری و عملیات کاشت و غرس نهال توسط واحد فضای سبز شهرداری درب منازل شهروندانی که نام نویسی نموده اند انجام میگردد.

نام نویسی در این طرح می بایست توسط سرپرست خانواده صورت گیرد.

شرکت در این طرح و کاشت درخت کاملا رایگان است. شهروندان می توانند جهت حفظ و نگهداری صحیح نهال ها مطالب علمی درج شده در تارنما را مطالعه و با کارشناسان فضای سبز شهرداری در ارتباط باشند. بعد از گذشت یک سال از طرح، نهال های کشت شده بررسی و پایش شده و شهروندانی که توانسته اند نهال را نگهداری نمایند، بابت نگهداری و حفظ صحیح نهال ها جوایزی اهدا میگردد.لینک هدایت به سامانه ثبت درخواست نهال

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *