اطلاعیه مسابقات والیبال دومین جشنواره فجر انقلاب


اطلاعیه دومین جشنـواره سـالانه فرهنــگی ورزشــی فجــر انقــلاب
مســـــــــــابقات والیبــــــال 
زمان ثبت نام : 97/11/03لغایت 97/11/3
مکان ثبت نام: شهرداری امیدیه - دبیرخانه جشنواره
با توجه به محدودیت تعداد تیم،  اولویت با زمان ثبت ‏نام می‏باشد.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *