پاکسازی ورودیهای شهر

  بسم الله الرحمن الرحیم

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیدیه
      
صبح جمعه مورخه 96/12/11 جمعی ازمردم شهرستان امیدیه با همکاری جوانان جمعیت هلال احمروپرسنل خدوم شهرداری این شهرستان اقدام

به پاکسازی ورودی شهر از سمت اهواز نموده اند، این گروه از داوطلبان هفته آینده با همراهی اعضاءانجمن زیست محیطی (نسیم سبز) ورودی شهر از

سمت دیلم را، راس ساعت 10 صبح پاکسازی می نمایند.

 

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *