افتتاحیه اولین کارگاه آموزشی روابط عمومی های ادارات در شهرداری امیدیه

اولین کارگاه آموزشی روابط عمومی های ادارات شهرستان امیدیه با حضور دکتر رفیعی نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر و مهندس افضلی معاون محترم شهردار،  روز یکشنبه 10 تیرماه در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره ارتقای سطح کیفی روابط عمومی های ادارات شهرستان است که در سرفصل های گوناگون و با اعطای مدرک به  شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *