اطلاعیه مسابقات قرآنی جشنواره فجر انقلاب

جشنواره علمی، فرهنگی ورزشی فجر انقلاب - مسابقات قرآنی

شهرداری امیدیه در نظر دارد در قالب جشنواره فجر انقلاب مسابقات قرآنی شامل حفظ، تحقیق (صوت) و ترتیل را در سطح شهر امیدیه برگزار نماید.


1. حفظ:
1-1. حفظ یک سوره (سوره قلم یا ملک)
2-1. حفظ 5 جزء
3-1. حفظ کل

2. تحقیق (صوت)

3. ترتیل


گروه سنی شرکت کنندگان:
گروه الف) زیر 16 سال
گروه ب) بالای 16 سال

زمان و مکان ثبت‌نام: 1396/11/1 (شهرداری امیدیه)

زمان برگزاری:
پنجشنبه 12 بهمن ماه 1396

مکان برگزاری:
آقایان: مسجد جامع امیدیه
بانوان: مسجد حجت بن الحسن عج (علی آباد)


*** جوایز:
1. حفظ:
1-1. حفظ یک سوره: نفر اول 100 هزار تومان، نفر دوم 80 هزار تومان، نفر سوم 60 هزار تومان
2-1. حفظ پنج جزء: نفر اول 200 هزار تومان، نفر دوم 150 هزار تومان، نفر سوم 100 هزار تومان
3-1. حفظ کل: نفر اول 500 هزار تومان، نفر دوم 350 هزار تومان، نفر سوم 200 هزار تومان

2. تحقیق (صوت):
نفر اول 300 هزار تومان، نفر دوم 250 هزار تومان، نفر سوم 200 هزار تومان

2. ترتیل:
نفر اول 200 هزار تومان، نفر دوم 150 هزار تومان، نفر سوم 100 هزار تومان

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *