شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت امام صادق (ع) بر همشریان عزیز تسلیت باد

شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت امام جعفر صادق (ع) بر همشریان عزیز تسلیت باد.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *