فراخوان عمومی مشارکت در طراحی فضای شهری

شهرداری امیدیه به منظور زیبا سازی فضای شهری در نظر دارد نسبت به ساماندهی و طراحی غرفه های اغذیه (رسته فلافل فروشان) بلوار امام خمینی(ره) اقدام نماید.
علاقه مندان میتوانند طرح پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 6/5/97 به دفتر فنی شهرداری امیدیه تحویل نمایند.
*به ارایه دهندگان سه طرح برتر ، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد*

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *