اطلاعیه شماره 2


اطلاعیه شماره‌2 ؛
قابل توجه متقاضیان محترم آزمون استخدامی؛
 پاکبان به فردی اطلاق می شود که نسبت به تنظیفات و سایر امور خدماتی مرتبط با شهرداری (لایروبی جوی، جاروکشی معابر، جمع آوری زباله و ...) اقدام می نماید.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *