مراسم کلنگ زنی پروژه نیزارزدایی و احداث کانال

امروز شنبه مورخ 97/6/3 ساعت 9:30 صبح مراسم کلنگ‌زنی پروژه نیزارزدایی و کانال‌کشی منطقه کوی امام حسن عسکری(ع) میانکوه با حضور فرماندار محترم شهرستان، شهردار امیدیه و سایر مسئولین ادارات شهرستان در منطقه میانکوه برگزار شد. مساحت این پروژه 38 هزار متر مربع بوده که شامل 57000 متر مکعب خاکریزی و احداث کانال بطول 980 متر می باشد. بودجه پیش بینی شده جهت اجرای پروژه 15/000/000 ریال (معادل 1/5 میلیارد تومان) می باشد. در این پروژه شرکت منطقه یک عملیات انتقال گاز و شرکت پالایش گاز بید بلند نیز با شهرداری امیدیه همکاری خواهند داشت.


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *