طراحی و ساخت کانال دفع آب های سطحی توسط شهرداری امیدیه

همه ساله یکی از معضلات شهر امیدیه، آبگرفتگی ناشی از بارندگی در مناطق کوی طالقانی و کوی پردیس می باشد، که با طراحی و ساخت کانال جدید و افزایش شیب 5/5 برابری و سطح مقطع به بیش از 1/5 برابر، گام مهمی در حل معضل آبگرفتگی در این مناطق برداشته شد. این پروژه در 2  فاز و با هزینه ای بالغ بر 1 میلیارد تومان طراحی و اجرا شده است، که فاز اول شامل طراحی و ساخت کانال و فاز دوم نیز شامل دال گذاری (درپوش گذاری) آن می باشد. فاز اول پروژه تا پایان هفته به اتمام خواهد رسید.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *