بازدید فرماندار از کانال هدایت آب‏های سطحی

سه شنبه مورخ 15آبان‏ ماه97 فرماندار محترم به همراه محمدرضا شریفات شهردار امیدیه و محمدرضا آقاجری ریاست شورای اسلامی شهر از کانال هدایت آبهای سطحی واقع در کوی پردیس بازدید نمودند. 
همه ساله شهروندان کوی طالقانی و کوی پردیس پس از بارندگی با رنج و مشقت ناشی از آبگرفتگی مواجه بودند؛ به همین دلیل شهرداری امیدیه در صدد طراحی و اجرای کانال هدایت آبهای سطحی در آن منطقه شد؛ که با برنامه ریزی های صورت گرفته ساخت کانال قبل از بارندگی اخیر به اتمام رسید؛ و به حمدالله موجب برطرف شدن معضل آبگرفتگی در این مناطق شد.
یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *