مانور ایمنی زلزله توسط واحد ایمنی و آتش نشانی شهرداری امیدیه

مانور ایمنی زلزله به منظور بالا بردن آمادگی دانش آموزان در مواقع سوانح طبیعی از قبیل زلزله به همت واحد ایمنی و آتش نشانی شهرداری امیدیه با همکاری سایر ارگان ها امروز چهارشنبه 7آذرماه97 در مدرسه شهید ابوالحسنی واقع در کوی امیدیه سفلی برگزار شد.
در این مانور اطفاء حریق، حمل مصدوم و... به دانش آموزان آموزش و توسط دانش آموزان اجرا شد.


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *