تعمیر و تعویض وسایل بازی پارک کوی طالقانی

به همت بچه های زحمت کش شهرداری امیدیه وسایل بازی پارک کوی طالقانی مورد تعمیر و تعویض قرار گرفت. در ادامه گزارش تصویری ای از این فعالیت خدمتتان ارائه میگردد.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *