اموزش ایمنی در برابر بلایای طبیعی

واحد ایمنی و اتش نشانی شهرداری امبدبه اقدام برگذاری کلاس ایمنی در برابر بلایای طبیعی مختص دانش اموزان نموده است

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *