توضیحاتی پیرامون اجرای حکم ماده100

توضیحاتی پیرامون اجرای حکم ماده 100 در خصوص اعاده وضعیت بخشی از ساخت و ساز ساختمان حجت12؛

خاطرنشان میگردد که کادر فعلی شهرداری بسیار علاقه مند میباشد که تخلفات را قبل از به خسارت افتادن مالک و احیاناً منتفعین مانع شود. 

اما در این مورد خاص باستحضار می‌رساند مورخ 27اردیبهشت ماه96 بنا به درخواست مالک، پروانه ی ساخت با مفاد ذیل صادر گردید:

  1. طبقه همکف پارکینگ به مساحت 240مترمربع
  2. طبقه اول مسکونی و به مساحت 240مترمربع 

با توجه به تخلف مالک نسبت به مفاد پروانه ی ساخت، اولین اخطاریه مربوط به ساخت و ساز مورخ 19مردادماه96 صادر و به اطلاع مالک رسانده شد و پس از آن حداقل پنج اخطاریه دیگر نیز صادر و تحویل مالک گردید. پرونده ملک مذکور 28فروردین ماه97 به کمیسیون ماده 100 ارجاع و 19خردادماه97 رأی کمیسیون بدوی ماده100 مبنی بر اعاده وضعیت ملک طبق پروانه‌ی صادر شده، صادر و 20خردادماه97 به مالک ابلاغ گردید. پس از اعتراض مالک به رأی صادره، مجددا پرونده مذکور در کمیسیون تجدید نظر ماده100 مطرح گردید؛ که رأی قبلی مجددا مورد تائید قرار گرفت.

بر اساس قانون شهرداری ها موارد تخلف در ساخت و ساز که توسط شهرداری تشخیص داده میشوند، بنا به پیشنهاد شهردار به کمیسیون ماده100 ارجاع داده میشود. این کمیسیون متشکل از فرماندار محترم شهرستان، نماینده شورای شهر، ریاست محترم دادگستری شهرستان است.

با توجه به اینکه ساخت و ساز انجام شده بود، روند جلوگیری از تخلف و اعاده حق شهروندان سخت‌تر و طولانی‌تر گردید.

از تلاش های فرماندار و اعضای محترم شورای تأمین شهرستان که از اجرای قانون حمایت نمودند قدردانی مینماییم.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *