ادامه دال گذاری بر روی کانال پردیس

دال گذاری بر روی کانال پردیس در حال انجام است.
دال نصب شده با قابلیت تردد ماشین آلات امدادی و آتش‌نشانی ساخته شده که هزینه دال گذاری بیش از 5میلیارد ریال می‌باشد.
کانال پردیس با هدایت آب های ناشی از باران بیش از 80میلی‌متری اخیر نقش بسیار خوبی در راستای حل معضل آبگرفتگی آن مناطق ایفا کرد.
این در حالی است که در بارندگی 42 میلی‌متری سال گذشته مناطق زیادی از شهر درگیر معضل آبگرفتگی بودند.


اخبار مرتبط:
شروع دال گذاری کانال هدایت آب‌های سطحی کوی پردیس

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *