آشنایی دانش آموزان با وظایف و فعالیت های آتش نشانی

کارکنان آتش نشانی در مدرسه دبستان شاهد حضرت زینب س اقدام به برگزاری کلاس برای دانش آموزان با محتوی آشنایی با وظایف و فعالیت های آتش نشانی نموده است.
یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *