بازگشایی مسیر خیابان کوی طالقانی

با انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی در کوی طالقانی مسیر مسدود شده ی این منطقه اصلاح و مورد بازگشایی قرار گرفت.


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *