آسفالت و لکّه گیری نقاط گوناگونی از شهر

شهرداری امیدیه با توجّه به ضرورت رسیدگی به آسفالت خیابان ها روزانه اقدام به آسفالت و لکّه گیری خیابان ها می نماید.


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *