ادامه نهضت خدمت رسانی در کوی طالقانی

فعالیت های شهرداری امیدیه در جهت خدمت رسانی به یکی از مناطق محروم شهر –کوی طالقانی- ادامه دارد. بطور گسترده ای در این منطقه خدمت رسانی در حال انجام است؛ از جمله آسفالت، ساخت جدول، بهسازی و بازسازی پل، تعمیر و نصب وسایل تفریحی پارک ها و...
یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *