نیزار زنی در کانال کوی ابوذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیدیه؛ نیزار زنی و لایروبی کوی ابوذر بوسیله دستگاه مکانیزه در کوی ابوذر میانکوه صورت پذیرفت.


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *