هوشمندسازی شهر امیدیه

شهرداری امیدیه به منظور هوشمندسازی شهر نیازمند برنامه نویس اندروید به صورت پروژه ای می باشد .
افراد مایل به همکاری می توانند رزومه خود را به آدرس : omidiyeh.ir@gmail.com ارسال نمایید .
مهلت ارسال رزومه از تاریخ 98/4/11 لغایت 98/4/20 می باشد .

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *