تعمیرات در پارک دولت

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیدیه؛ تعمیراتی در پارک دولت شهر امیدیه توسط زحمت کشان این نهاد در حال اجرا می باشد. تعویض آب نمای این پارک از جمله اقدامات انجام شده است. گزارش تصویری بخشی از این فعالیت ها قرار داده خواهد شد.یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *