اصول شهروندی

فصل اول- منزل و همسایگی
- پشت درِ حیاط (داخل کوچه یا خیابان) نیز باید مثل داخل حیاط تمیز باشد.
- وقتی کسی خواب است سکوت را رعایت کنید.
- در هنگام تعمیر منزل، مواظب باشید که باعث آسیب رساندن به نمای ساختمان همسایگان یا آلوده شدن حیاط آنان نشوید(اگر چنین شد در رفع آن بکوشید)
- هنگام ترک طولانی مدت منزل، شیرآب و گاز را ببندید.
- با همسایه برخورد محترمانه داشته باشید.
- از در یا دیوار همسایه بدون اجازه بالا نروید.
- از نگه داشتن سگ در منزل خودداری کنید.(با نگه داری حیوانات در منزل، برای همسایگان ایجاد مزاحمت نکنید)
- اگر همسایه عزادار شد به وی تسلیت بگویید و اگر مراسم شادی داشت تبریک بگویید.
- شایسته است تا می توانید بر مزاحمت همسایه، بردباری کنید.
- در مراسم جشن و شادی، رعایت حال همسایگان را بکنید(به خصوص در اوقات استراحت)
- اگر همسایه از شما درخواست کمک دارد به وی کمک کنید.
- احوالپرسی و گفتگو با همسایه را طولانی نکنید.(مزاحم وقت وی نشوید)
- در خیابان یا کوچه مقابل منزل خویش سرعت گیر غیرمجاز و غیراستاندارد (با ارتفاع بلند) ایجاد نکنید.
- راه عبور همسایه را تنگ نکنید.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *