اصول شهروندی

بخش اول:
آپارتمان نشینی
* با لباس راحتی در مکان های مشترک ظاهر نشوید.
* با صحبت طولانی مدت در راه پله ها، مزاحم همسایه ها نشوید.
* در اوقات استراحت مانند ساعات پایانی شب، ظهرها و روزهای تعطیل از بازی بچه ها در پارکینگ و حیاط مشترک که منجر به آلودگی صدا می شود جلوگیری کنید.
* دقت کنید در پارکینگ یا محوطه، صدای مکرر دزدگیر ماشین باعث مزاحمت برای ساکنین نشود.
* در امور شخصی همسایگان خویش، کنجکاوی بیجا نکنید.
* مسایل شخصی و اطلاعات خصوصی همسایه را برای دیگر همسایگان و غریبه ها بیان نکنید.
* در راهرو و پله ها بدون سر و صدا رفت و آمد کنید.(به ویژه هنگام استراحت ساکنین)
* از فضا و امکانات مشترک(مشاع) همچون فضای سبز، پارکینگ، راه پله ها، آسانسور و... استفاده اختصاصی نکنید.(حق دیگران را در استفاده از آنها محترم بشمارید)
* به احترام خویش و همسایگان از نگهداری پرندگان یا حیواناتی که تولید صدا می کنند یا فضا را آلوده می کنند به ویژه در بالکن و فضای مشترک خودداری کنید .
* وسایل اضافی منزل را در پشت درب واحدها و راهروی آپارتمان در محل گذر همسایه ها قرار ندهید.(هر چند بقیه اعتراضی نکنند)
* بدون اجازه، در پارکینگ اختصاصی دیگران پارک نکنید.
* از طبقات چیزی را به بیرون پرتاب نکنید.
* پسماندها(زباله ها) را در وقت معین بیرون بگذارید. همچنین دقت کنید که کیسه مخصوص سوراخ نباشد.
* اگر درب خانه در مسیر عبور دیگران باز می شود آن را باز رها نکنید.
* دقت کنید شستن ماشین و فرش و... در پارکینگ، تجاوز به حقوق دیگران نباشد. این کار با هماهنگی مدیر یا سایر همسایگان باشد.
* در مصرف آب، برق و گاز مشاع انصاف داشته باشید.(بیشتر از مبلغی که می پردازید مصرف نکنید)

* درب ورودی ساختمان با دوستان یا آشنایان تجمع نکنید.
* دقت کنید خودرو شما در پارکینگ روغن ریزی نداشته باشد.
ادامه دارد...

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *