چمن کاری و توسعه فضای سبز شهرداری در بوستان مدافعان حرم

بوستان مدافعان حرم واقع در کوی پردیس و کوی طالقانی به همت واحد فضای سبز شهرداری چمن کاری و درخت کاری شد.
چمن کاری و درخت کاری انجام شده در حاشیه پیست ویژه دوچرخه سواری و ضلع مجاور کوی طالقانی می باشد که نمای متفاوتی به این بوستان می بخشد.
بنابر گزارش واحد تاسیسات شهرداری مشکلات آبنمای این بوستان نیز رفع شده و بزودی راه اندازی می شود.یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *