نوسازی جداول بلوار کوی نیرو

به همت واحد فنی و شهرسازی شهرداری امیدیه 260 متر از جداول سیمانی بلوار کوی نیرو -روبروی درمانگاه شماره دو تعویض و نوسازی گردید.
گفتنی است رطوبت بالای ناشی از بالا بودن آبهای سطحی و بالا بودن دما در بیشتر ایام سال از جمله عواملی هستند که عمر مصالح ساختمانی، اماکن و سازه های شهری را در شهر امیدیه کاهش می دهند.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *