نهضت کاشت درخت به زودی در امیدیه اجرا می شود

بنابر اعلام مهندس شریفات شهردار امیدیه به زودی نهضت کاشت درخت در مناطق مختلفی از شهر امیدیه آغاز می شود. بر همین اساس شهرداری به زودی با تأمین نهال های سازگار با زیست بوم منطقه و نیروی انسانی لازم جهت کاشت و توسط واحد فضای سبز به صورت وسیع مناطقی از شهر امیدیه را که فضاهای مناسبی جهت کاشت درخت دارند؛ پوشش می دهد.
شهروندان می توانند جهت معرفی مکان های مناسب در محل سکونت خود به واحد فضای سبز شهرداری واقع در باغ گلها مراجعه نمایند.
 

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *