ادامه روند عملیات خاکریزی در بوستان نخل
به همت واحدهای فضای سبز و ترابری شهرداری امیدیه عملیات خاکبرداری، خاکریزی و نیزار زدایی در بوستان نخل کوی هجرت در حال انجام می باشد. این عملیات با هدف شورزدایی و بهبود روند رشد نخیلات از خاک بوستان نخل صورت می گیرد که طی آن بیش از 840 مترمکعب خاک برداشت و به همین مقدار خاک حاصلخیز نباتی جایگزین گردید. گفتنی است مساحت این بوستان حدود 3000 مترمربع است که تعداد 200 نخل در این بوستان کاشت شده است.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *