بهسازی پارک هجرت آغاز شد

شهرداری امیدیه در راستای بهسازی پارک هجرت واقع در کوی هجرت (خودیاری) اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داد:
1- احیاء فضای سبز
2- احداث زمین والیبال
3- ترمیم سیستم روشنایی
4- نصب وسایل بازسازی کودکان
5- اصلاح کفپوش
6- نوسازی ایستگاه تاکسی

شایان ذکر است پارک محله ای واقع در منازل طرح خودیاری (کوی هجرت) با مساحتی بالغ بر 3000 مترمربع می باشد.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *