آمار حوادث و آتش سوزی شهر امیدیه

براساس گزارش واحد آتش نشانی جدول آمار حوادث و آتش سوزی شهر امیدیه، ماه های فروردین و اردیبهشت سال 99 به شرح ذیل می باشد:
شهروندان همواره نکات ایمنی و اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنند، آموزش نکات ایمنی به کودکان و نوجوانان نیز نقش مهمی در کاهش حوادث آتش سوزی و... دارد.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *