نیزارزدایی و هدایت آبهای سطحی در مناطق بحرانی شهر امیدیه


طی روزهای گذشته اقدامات شایان ذکری توسط واحد فنی و شهرسازی شهرداری امیدیه در مناطق منازل 55، 60 و 7.5 هکتاری صورت گرفت. همه ساله در فصل بارش قسمتی از زمین های واقع در منطقه 7.5 هکتاری تا حدفاصل منازل 35 هکتاری (کوی شهید دقایقی) و حتی جاده اصلی روستای دونه دچار آبگرفتگی شده و رشد نیزار، ایجاد بوی نامطبوع، تجمع جانوران موزی و به خطر افتادن سلامت شهروندان را بدنبال داشت.
شهرداری با خاکریزی اقدام به نیزارزدایی در این منطقه و با ایجاد جوی سنتی بطول 50 متر، تخلیه آب نیزار را در دستور کار قرار داد. در مناطق 60 و 55 هکتاری نیز که با رشد بی رویه نیزار در زمین های مجاور منازل مسکونی روبرو بود؛ شهرداری با ایجاد کانال های بطول 200 متر پس از نیزارزدایی به وسیله خاکریزی، آبهای سطحی را تخلیه نمود. در ذیل خبر تصویری از آبگرفتگی زمین های بین مناطق 7.5، 35 تا حدفاصل جاده روستای دونه را مشاهده می کنید.
یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *