واگذاری بدون مجوز دکه ها واملاک اجاره ای سطح شهر

اطلاعیه

کلیه دکه های سطح شهر واملاک اجاره ای در نقاط مختلف شهر حق فروش و واگذاری

به شخص دیگری را ندارند و می بایست از طریق مزایده عمومی و یا مجوز شهرداری انجام شود

در غیر این صورت هرگونه واگذاری به غیر و پیش آمدهای بعدی بر عهده شخص فروشنده می باشد.


روابط عمومی شهرداری امیدیه

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *