راه اندازی سامانه اینترنتی انتقادات و پیشنهادات


قابل توجه شهروندان محترم سامانه اینترنتی انتقادات و پیشنهادات شهرداری امیدیه راه اندازی شد. جهت ثبت انتقاد یا پیشنهاد می توانید با کلیک بر روی گزینه انتقادات و پیشنهادات وارد سامانه شده و پیام خود را ارسال کنید. شهروندان محترم لطفا توجه داشته باشید جهت پیگیری های بعدی می بایست جواب کد پیگیری را یادداشت کنید. پیام شما بصورت مستقیم توسط شهردار و اعضای شواری شهر پاسخ داده خواهد شد.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *