اطلاعیه شماره 8


مهلت ویرایش
اطلاعیه شماره 8
به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در آزمون شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه میرساند جهت ویرایش اطلاعات وارد شده در سامانه ثبت نام آزمون می توانید سه شنبه مورخ97/5/23 از ساعت 00:00 لغایت23:59 همان روز از طریق وب سایت شهرداری امیدیه به آدرس www.omidiyeh.ir اقدام نمایید.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *