اطلاعیه شماره 9اطلاعیه شماره 9
به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در آزمون استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه می رساند، آزمون استخدامی رأس زمان مقرر(جمعه مورخ 97/5/26) برگزار خواهد شد.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *