اطلاعیه شماره 11

به اطلاع آن دسته از متقاضیان محترم شرکت در آزمون استخدام شرکت های طرف قرارداد شهرداری که کد داوطلبی خود را دریافت نکرده یا فراموش کرده اند می رساند جهت رفع مشکل مذکور و دریافت کد رهگیری مربوطه می توانند از طریق ارسال پیامک حاوی نام و نام خانوادگی و کد ملی متقاضی از طریق سامانه پیامکی 10004773 اقدام نمایند.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *