اطلاعیه شماره 24


متقاضیان محترم آزمون استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه که به مصاحبه دعوت شده اند، طبق برنامه ذیل در وقت مقرر با در دست داشتن اصل و کپی کلیه مدارک شناسایی(شناسنامه فرد و همسر و فرزندان، کارت ملی، پایان خدمت سربازی، مدرک تحصیلی، مدارک تحصیلی و...) و مدارک مربوط به سهمیه و امتیاز(کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بسیج و...) در شهرداری امیدیه جهت مصاحبه حضور یابند.

  1. مهندسی کامپیوتر       شنبه 1397/6/31  ساعت 9 صبح
  2. حسابداری               شنبه 1397/6/31  ساعت 10 صبح
  3. مهندسی عمران         شنبه 1397/6/31   ساعت 11 صبح
  4. برنامه ریزی کنترل پروژه  شنبه 1397/6/31  ساعت 15 عصر
  5. مهندسی برق           شنبه 1397/6/31  ساعت 16 عصر
  6. مهندسی کشاورزی      شنبه 1397/6/31  ساعت 17 عصر
  7. پاکبانی               یک شنبه 1397/7/1    ساعت 8 صبح         کد داوطلبی های: 11501-11503-11512-11514-11520-11523-11531-11535-11537-11539-11542-11546-11552-11573-11577-11580-11582-11583-11600-11601-11603-11617-11623-11624-11644-11646-11652-11657-11658-11666-11678-11690-11696-11698-11703-11709-11712-11718-11723-11732-11734-11739-11751-11755-11756-11757-11759-11760-11763-11764-11765-11766-11770-11777
  8. پاکبانی              یک شنبه 1397/7/1    ساعت 14 عصر         کد داوطلبی های: 11785-11790-11792-11796-11802-11804-11805-11808-11815-11818-11820-11835-11836-11838-11848-11850-11852-11857-11866-11867-11871-11876-11878-11879-11881-11884-11886-11889-11893-11894-11902-11905-11909-11912-11920-11926-11935-11937-11943-11950-11951-11952-11953-11954-11960-11961-11963-11976-11977-11978-11981-11986-11988-11989
  9. پاکبانی              دوشنبه 1397/7/2      ساعت 8 صبح          کد داوطلبی های: 11992-11993-12000-12001-12002-12005-12023-12036-12038-12042-12047-12048-12059-12061-12064-12065-12066-12079-12082-12089-12091-12092-12096-12099-12103-12106-12108-12109-12118-12120-12125-12140-12142-12143-12145-12146-12147-12149-12150-12151-12153-12154-12155-12157-12158-12159-12162-12164-12165-12166-12170-12173-12175-12177

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *