اطلاعیه شماره 26 - اعلام نتایج نهایی


اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه
متقاضیان محترم تصدی جایگاه‌های شغلی استادکار ساختمانی، لوله‌کش، جوشکار، راننده پایه‌یک، پاکبان، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، حسابداری، مهندس عمران، کارشناس رایانه، کارشناس کشاورزی و کارشناس برق آزمون استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه می‌توانند نتایج نهایی آرمون استخدامی را در سامانه استخدامی شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری امیدیه مشاهده نمایند. همچنین از افراد قبول شده در روزهای آینده جهت آغاز به کار دعوت می شود.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *