اصلاح کانال های هدایت آب و اصلاح پل در کوی گلستان

به همت واحد خدمات شهرداری امیدیه کانال های هدایت آب های سطحی مورد اصلاح قرار قرار گرفت و لوله ها و دیگر ضایعاتی که مانع از عبور آب بود برطرف شد. همچنین پل های مخروبه ای در کوی گلستان مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفت. ... ادامه مطلب

پست های جدید « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 پست های قدیمی تر»